Prevence nádorů

"Za většinou nádorových onemocnění stojí náš nezdravý životní styl a strava, tedy to, co má každý ve svých rukou."

Kouření, alkohol a HPV infekce v kancerogenezi

  
Za vývojem nádorů dýchacích a polykacích cest stojí zejména kouření a alkohol, ale i sexuálně přenosná papilomavirová infekce, chronické záněty a některé další faktory. Z nutričních nedostatků má kromě podvýživy skrytý vliv také samotný nedostatek zinku, který vzniká alkoholismem.
 
Kouření, alkohol a HPV infekce jako příčiny ORL karcinomů
         
  
Kouření a alkohol jako hlavní příčiny ORL karcinomů 
 
V příčinách zhoubných nádorů horních dýchacích a polykacích cest se uplatňuje z více než 90% kouření. Kouř z cigaret má v sobě vedle škodlivého nikotinu i řadu dalších kancerogenních látek, které poškozují tkáně celého těla. Kouření stojí za vývojem nádorů dýchacích cest, plic, jícnu, žaludku, střeva, děložního čípku, vaječníků, slinivky, ledvin, močového měchýře a dalších. Navíc v kombinaci s alkoholem se kancerogenita cigaret ještě více násobí.
"Do prevence ORL nádorů patří v prvé řadě doporučení nekouřit a omezit alkohol."
  
Kouření, alkohol a HPV infekce jako příčiny ORL karcinomů
  
 
Sexuálně přenosná HPV infekce jako příčina u nekuřáků
 
Dalším, i když minoritním faktorem, který stojí za některými ORL karcinomy, je sexuálně přenosná infekce papilomaviry, konkrétně HPV typy 16 a 18. Tyto v praxi zachycujeme jako příčinu nádorů patrových mandlí anebo kořene jazyka u nekuřáků. Současné kouření cigaret pak samozřejmě ještě více urychluje jejich projev a zhoršuje prognózu.
 
Nárůst karcinomů, spojených s papilomavirovou infekcí, se považuje za následek časnějšího začátku sexuálního života, vyšší promiskuity a praktiky orálního sexu. Rozšířování infekce začalo za období hippies v USA kolem 60. - 70. let minulého století a od té doby narůstá. 
"Papilomavirová infekce se neprojeví hned, dokonce o ni zpočátku jedinec vůbec neví. Vývoj nádorů patrových mandlí nebo kořene jazyka se udává až za 20 - 30 let po nákaze, a to ne u všech."
Závisí individuálně na imunitním systému, jak se v průběhu života dokáže nebo nedokáže vyrovnat s papilomaviry, tedy zda-li dostane infekci pod kontrolu a tato vymizí, anebo se naopak postupem času v nakažené sliznici vyvine karcinom. Kouření a špatný stav imunity vývoji kancerogenity infekce výrazně napomáhá.
 
     
Kouření, alkohol a HPV infekce jako příčiny ORL karcinomů
     
  
Chronický zánět jako skrytá příčina nádorů
 
Dalším poznatkem je, že nádory dutiny ústní vznikají častěji v místě dráždění zubní protézou nebo defektními zuby na sliznici tváře a hrany jazyka, tedy v místech chronického zánětu.
"Na vývoj nádorů dutiny ústní má společně s kancerogeny určitý menší vliv i dlouhodobé zánětlivé dráždění ze stomatologických důvodů."
Kouření, alkohol a HPV infekce jako příčiny ORL karcinomů 
    
Nedostatek zinku u alkoholiků podporuje vznik karcinomů polykacích cest
 
Stav sliznic polykacích cest, zejména oblasti jazyka a jícnu, ovlivňuje kromě výše uvedených i nedostatek zinku. Při nedostatku zinku dochází k prozánětlivým a pronádorovým změnám ve sliznicích polykacích cest, které napomáhají vývoji karcinomů i při relativně malém množství kancerogenu, který by za jiné situace nebyl schopen vznik nádoru vyvolat.
 
Nedostatek zinku má příčinu především v častém pití alkoholu, který způsobuje jeho vylučování z organismu.
"U přibližně poloviny alkoholiků bývá přítomen nedostatek zinku a jeho doplnění proto může mít protizánětlivý i protinádorový vliv na sliznici jazyka, hltanu a jícnu."
Chronický nedostatek zinku se projevuje v typickém případě u alkoholiků, a kromě urychleného vývoje nádorů polykacích cest u nich může způsobit i silnější nežádoucí slizniční reakci v dutině ústní při radioterapii, oslabení obranyschopnosti proti infekcím, poruchy kůže charakteru zarudnutí, suchosti, olupování a svědění (ekzémy), poruchy hojení ran, záněty koutků nebo dutiny ústní, pálení jazyka, průjmy, ztrátu vlasů, menší chuť k jídlu, snížené množství testosteronu, neplodnost, deprese a jiné.
 
Proto nejen pacienti s karcinomy polykacích cest, ale obecně všichni jedinci s vyšším příjmem alkoholu by měli dbát na doplnění zinku jako doplňku stravy.
  
  
Kouření, alkohol a HPV infekce jako příčiny ORL karcinomů
 
  
Každý 3. obyvatel ČR onemocní rakovinou
 
Řeknete si, jsem mladý, zdravý, tak co bych tomu věnoval pozornost, cítím se dobře, času dost, a navíc to nepřeháním..., ale bohužel platí pravidlo postupné kancerizace, kdy se vám mutace v buňkách od mládí skrytě hromadí, postupem let sčítají, a jednou dojde ke zúčtování formou onemocnění, v horším případě nádorového.
"Onkology udávaná průměrná hranice 20 cigaret denně po dobu 20 let je opravdu jen orientační a při současných dalších faktorech, jako je například genetická predispozice, podvýživa, nadmíra alkoholu anebo i kancerogenní strava, se může jednat o mnohem rychlejší nástup onemocnění.“
V ORL onkologii jsou známé případy, kdy člověk přestane kouřit, a až za několik let poté se mu objeví nádor, typický pro kouření, a on se diví, jak se to mohlo stát. Navíc už nejsou vyjímky ani 40-tiletých pacientů, tedy nespoléhejte se na pravidlo rakoviny ze životního stylu až v 50-60 letech. Svůj vliv má samozřejmě i skrytá genetika. Vždy svým pacientům zdůrazňuji, že zbavit se rizikových mutací po ukončení alkoholu a kouření může organismu trvat 10-15 let, mutace z životního stylu se navíc sčítají, a je tedy potřeba se změnou nečekat a začít hned.
   
Stále je potřeba mít na mysli, že 80%, tedy většina ze všech zhoubných nádorů je preventabilních životním stylem.
  
"V České republice bylo registrováno přes půl miliónu lidí před nebo po léčbě zhoubných nádorů a tento trend narůstá. Statistiky dále odhalily, že onkologických úmrtí je u nás i přes vyspělou medicínu v počtu téměř 30 000 ročně a každý 3. obyvatel České republiky nějakou formou rakoviny v průběhu svého života onemocnění.“
Kouření, alkohol a HPV infekce jako příčiny ORL karcinomů