Prevence nádorů

"Za většinou nádorových onemocnění stojí náš nezdravý životní styl a strava, tedy to, co má každý ve svých rukou."

 Která zelenina je nejvíce protinádorová?

   
Studie odhalily protinádorové látky v zelenině jako je brokolice, kapusta, česnek a cibule. Tato zelenina je vhodná příloha k masu, protože může částečně chránit před jeho kancerogenním vlivem a podpořit detoxikaci, tedy pročištění organismu.
  
3007138-brokolice 3.jpg
 
Bylo prokázáno, že látky z brukvovité a cibulové zeleniny působí jak na buněčné úrovni řadou přímých protinádorových mechanismů, tak i nepřímo skrze aktivaci očišťovacích enzymatických procesů organismu od škodlivých kancerogenních látek, vyvolávajících vznik nádorů.
 
V zelenině jsou z bioaktivních složek sledovány především flavonoidy. Tyto působí více mechanismy, neboť zasahují jak tlumícím vlivem do signálních cest nádorových buněk, tak i protizánětlivě a skrze posílení imunity. Brukvovitá i cibulovitá zelenina obsahuje navíc pouze pro ni specifické bioaktivní látky, které jinde nelze nalézt.
 3007146-brokolice 2.jpg 
BRUKVOVITÁ ZELENINA:
Pod označením brukvovitá zelenina je zařazeno více druhů, ale nejzajímavější účinky byly zjištěny u brokolice a kapusty. Tyto obsahují glukosinoláty, ze kterých pak v organismu vznikají protinádorové látky indoly a isothiokyanáty.
"V posledních letech proběhly studie, které odhalily nižší výskyt mnoha druhů nádorů vlivem konzumace zeleniny jako je brokolice anebo kapusta."
3007238-brokolice.jpg
   
"Pro praxi jsou zajímavé výsledky studií, které se zaměřily na ochranný vliv brukvovité zeleniny při konzumaci smaženého nebo grilovaného masa, kdy bylo jejich vlivem popsáno zvýšené vylučování kancerogenních, tedy nádory způsobujících látek pryč z organismu."
Nešetrná tepelná úprava jako je smažení, grilování, ale i dlouhé vaření, však může zničit většinu bioaktivních látek v brukvovité zelenině. Proto se doporučuje pouze slabý a krátký tepelný ohřev a to ideálně formou dušení v páře.
 
   
CIBULOVÁ ZELENINA:
Mezi cibulovou zeleninu patří česnek, cibule, pórek aj. Protinádorový účinek se této zelenině přisuzuje díky obsahu různých bioaktivních látek a podobně jako u brukvovité zeleniny je založen na více mechanismech včetně aktivace detoxikačních enzymů v organismu.
"Protinádorový účinek brukvovité a cibulové zeleniny spočívá jak v přímém ochranném vlivu na buňky před vznikem nádorů, tak i v aktivaci detoxikačních enzymů, které nás pak rychleji zbavují škodlivin."
Navíc byl popsán i protimikrobiální účinek, který působí proti vzniku karcinomu žaludku (tyto jsou spojeny s infekcí Helicobacter pylori a česnek jak známo snižuje výskyt této bakteriální nákazy).
 
3006761-červená cibule.jpg
    
Jedním z nejvíce sledovaných rostlinných flavonoidů je quercetin, který opakovaně ve studiích prokázal svůj protizánětlivý a protinádorový vliv. Jeho nejvýznamnějším zdrojem je právě cibule, ze které je ve srovnání s ostatními zdroji udávaná i nejlepší vstřebatelnost.
 
   
3007140-cesnek a cibule ploche.jpg