Prevence nádorů

"Za většinou nádorových onemocnění stojí náš nezdravý životní styl a strava, tedy to, co má každý ve svých rukou."

Má káva protinádorové účinky?  

  
Kvalitní zrnková káva je jedním z významných antioxidačních a protizánětlivých faktorů v naší stravě. Působí preventivně proti cukrovce, demenci, zánětům jater, ale překvapivě i proti některým nádorům.
   
3007126-kava historie.jpg   
Káva získala svůj název podle africké provincie Kaffa, nacházející se v oblasti Etiopie. Do Evropy přivezli kávu benátští obchodníci až v 17. století a první kavárny byly v té době založeny ve Vídni, Londýně a Benátkách. Káva si poté rychle získala velkou oblibu po celém světě především pro svoje povzbuzující účinky.
 
Již méně známé ale je, že kromě aktivizujícího kofeinu obsahuje celou řadu dalších bioaktivních látek, které působí preventivně proti různým onemocněním.
“Studie prokázaly, že kvalitní káva nás pomáhá chránit před některými nádory, ale i před záněty jater, cukrovkou a neurodegenerativními chorobami jako je Parkinsonova nemoc nebo Alzheimerova demence.”
Káva představuje jeden z významných zdrojů antioxidantů a protizánětlivých látek v naší stravě.
“V přirozené kávě jsou přítomny kromě kofeinu desítky pro ni specifických bioaktivních složek, které působí na organismus komplexně, a proto stran zdravotních účinků kávu jako takovou nelze nahradit umělými energetickými nápoji ani kofeinem v tabletách.“
Historicky jedním z dobrých příkladů toho, jak komplexně káva funguje, je její vztah k cukrovce II. typu. Někteří vědci dříve tvrdili, že káva u lidí snižuje inzulinovou citlivost, a tedy zhoršuje cukrovku, a jiní zase opak. Vysvětlení těchto rozporů bylo odhaleno až později, a spočívá v tom, že první skupina studií použila pouze kofein, vyvolávající inzulinovou rezistenci (podporující cukrovku), kdežto druhá skupina vědců kávu, která naopak zlepšuje inzulinovou citlivost. A z kávy na organismus působí bioaktivní látky jako je kyselina chlorogenová a mnohé jiné, které mají ve výsledku dominantnější účinky než v ní obsažený kofein.
"Proto pokud budete volit umělé energetické nápoje s kofeinem, navíc uměle doslazované (nekalorická sladidla narušují metabolismus a vedou k přejídání se), můžete si urychlit vývoj cukrovky, kdežto pokud si dopřejete kvalitní druh kávy, budete působit proti obezitě i cukrovce naopak preventivně.”
 
3007134-kava ruka.jpg
   
Jakými mechanismy působí káva proti nádorům?
 
Působení kávy proti nádorům je komplexní, tedy je založeno na více mechanismech a na více látkách v ní obsažených.
"Káva má přímý antioxidační účinek, ale navíc i posiluje naše vlastní obranné mechanismy."
Její antioxidační účinek spočívá jak v přímém vychytávání volných radikálů, tak i v aktivaci našich vlastních antioxidačních obranných enzymů, čímž přirozeně podporuje organismus v boji proti poškození buněk oxidačním stresem.
"Významná je i její schopnost aktivace detoxikačních enzymů v játrech, zbavující nás různých škodlivin včetně kancerogenů."
Podobně jako bioaktivní látky z kávy má tuto schopnost například sulforan z brokolice anebo epigalokatechin galát (EGCG) ze zeleného čaje. Aktivace detoxikačních enzymů je jedním z důležitých mechanismů prevence nádorů stravou, a do jisté míry může představovat ochranu před kancerogeny jako jsou aflatoxiny z potravin, zasažených plísněmi, anebo polycyklické aromatické uhlovodíky z tepelně upraveného masa nebo uzenin.
"Vedle antioxidačního a detoxikačního účinku se v protinádorových mechanismech kávy uplatňuje také její protizánětlivý efekt."
Nevstřebávající se dlouhodobý zánět je v medicíně společným pojítkem mnoha chronických onemocnění a podporuje i proces vývoje nádorů. Jak známo v terénu chronického zánětu, oxidačního stresu a zvýšené obnovy buněk častěji vznikají a urychleně rostou zhoubné nádory. Schopnost látek ze stravy tlumit prozánětlivé prostředí v organismu je proto považována za jeden z dalších důležitých mechanismů prevence nádorů.
“Káva je jedním z relativně významných protizánětlivých faktorů v naší stravě a dle některých studií dokonce i v naší populaci snižuje riziko úmrtí na prozánětlivá onemocnění.”
3007236-imagetools0.jpg 
Jakým nádorům pomáhá káva předcházet?
 
Zatímco první epidemiologické studie poukazovaly na možnost existence rizika vzniku některých karcinomů v souvislosti s konzumací kávy, tak další již jejich výsledky vyvrátily a prokázaly buďto neutrální vztah anebo naopak nižší výskyt.
"V konečných analýzách proběhlých studií bylo vlivem konzumace kávy zaznamenáno méně různých druhů nádorů i nižší celková úmrtnost.”
V souvislosti s pitím kávy bylo odhaleno nižší riziko karcinomu jater, dutiny ústní, jícnu, tlustého střeva, slinivky, prsu, dělohy, prostaty, ledvin, močového měchýře a některých dalších.
 
Stran nádorů žaludku některé studie poukazovaly na možnost existence zvýšení rizika, další již ale prokázaly, že se jednalo o zkreslení výsledků současným výskytem dalších faktorů, často spojených s pitím kávy, jako je kouření anebo obezita. Tedy ani v této oblasti netřeba mít strach.
  
3007135-kava stul 2.jpg 
Může proces zpracování kávy ovlivnit její vlastnosti? A která varianta kávy vychází ve studiích jako nejzdravější?
 
Na vlastní obsah bioaktivních látek má vliv typ kávy i proces jejího zpracování. Bylo zjištěno, že přidání mléka nesnižuje antioxidační kapacitu kávy. Podobně tuto vlastnost nemění ani dekofeinace, tedy zbavení obsahu kofeinu. Její antioxidační schopnost ale ovlivňuje například kyselina chlorogenová, která je významně více obsažena v zrnkové než instantní kávě.
 
Co se týká vlivu tepla, tak pražením zrn se sice snižuje obsah antioxidační kyseliny chlorogenové, avšak na straně druhé stejným procesem vznikají jiné antioxidanty, tzv. melanoidiny.
“Ve výsledku pražení dokonce do jisté míry zvyšuje antioxidační potenciál kávy. Nejvyšší antioxidační účinek byl zaznamenán u středně pražené varianty.”
Středně pražená káva (medium rosted) v tomto smyslu předčila lehce praženou (light roasted) i silně praženou (dark roasted) variantu, z čehož lze usuzovat, že na antioxidačním účinku se v součtu podílí jak melanoidiny, které pražením vznikají, tak i kyselina chlorogenová, které pražením naopak ubývá.
"Pražená kvalitní zrnková káva z pohledu prevence nádorů vychází mnohem lépe než káva instantní anebo papírově filtrovaná, která je většiny bioaktivních protinádorových složek zbavena."
   
3007127-kava pytel.jpg